Když nenasloucháme dění v životě, pohár nakonec přeteče vždy.

Nebo můžeme naslouchat a nemuset „brečet nad rozlitým pohárem“.

Všechno v životě se děje s účelem nás něčemu naučit. Kromě toho, že se naučíme něco nového, také postupně odstraňujeme naše bloky. (ve významu knihy Hovory k sobě 2101). Průběh je vždy stejný stejný: Na začátku „výukové lekce“ (příběhu, který nás vede ke konkrétnímu opravnému kroku) přicházejí, stejně jako ve škole, poměrně lehounké signály. Obracejí naši pozornost novým směrem – doslova se nám dostanou pod kůži. Hodně z nich neumíme spojit, některé si ani nevšimneme, ale postupně je rozlišíme, protože postupně sílí. Jsou to všechny ty momenty, kdy vás něco zarazí. Čím výraznější ten vjem je, tím přínosnější je se nad ním zamyslet. Důležitá je spojnice času a síly – intenzity.

Proč se tím zabývat? Není, kam utéct. Nejde utéct před sebou samými.

Dá se to vzít ze dvou směrů:
1. Naše bloky postupně ztrácejí svou platnost, a tak narážejí na věci v našem životě častěji a častěji, vždy trochu výrazněji. Postupně nás v kombinaci s předsudky, které jsou v nich zakotvené, vedou do situací, které jsou nám velmi nepříjemné. Pohár přeteče, když je míra nepříjemnosti větší, než prospěch z bloku.

2. Existuje Bůh nebo Vesmír nebo jiná síla, která určuje, co dalšího se v našem světě stane. V tom případě zažíváme více a více situací, které na ten daný blok upozorňují. Časem ho takové situace nahlodají tak moc, že se ho vzdáme.

Proč se tím zabývat? Když si zakrýváme uši dostatečně dlouho a hodně na ně tlačíme, může to hodně bolet. Fyzicky. Nemoci, úrazy, nehody – všechny ty projevy nás nakonec donutí se zastavit a zamyslet.

Většina lidí se na to takhle nekouká. Tam, kde je v mém světě směr a každý den zlepšení, je ve světě jiných trest a „nedaří se“. Všichni zakoušíme – samozřejmě. Ale dá se k tomu přistoupit z mnoha různých stran – a tahle využívá i těch výzev po cestě, protože všechno, co zažívám můžu využít ke svému prospěchu.