To, kdo jsme, rozhoduje o tom, co a jak vnímáme. To, co vnímáme, tvoří náš svět. V tom případě svět je obrazem naší mysli. Nejde o to magicky tvořit ho jen za pomoci vlastní myšlenky. Jde o to, co v něm vidíme.

Naše vědomí nám říká, že jsme živí. Vychází z nekonečného množství vnitřních a vnějších vjemů. Cítím své tělo a uvědomuji si své myšlenky bez nutnosti jejich vyslovení, jakož i vidím, slyším, hmatem, chutí a čichem cítím.

Způsob, jakým ale všechno, co cítíme, interpretujeme, je pro každého člověka trochu odlišný.
Fyzicky: například existuje rozdíl v tom, kolik barev kdo vnímá
Duševně: Informace řadíme každý jinak. Důležitost jim přisuzujeme každý jinak. Význam vzniká zařazením do nám známého kontextu. Jenže kontext každého člověka je zase jiný: od pohledu na celek po nejmenší detaily a nuance.

Tím pádem ať už se v našem životě stane cokoliv, jsme to především MY, kdo všem těm událostem přiřazuje význam. S přiřazeným významem je informace uložena jako zpracovaná. Vytváříme svou představu o životě a světě, a tedy svět je obrazem naší mysli.