Poznámka: Je rozhodně lepší před použitím této techniky přečíst si knihu Hovory k sobě 2101.

Kromě myšlenek s vámi můžu sdílet taky některé techniky, které jsem používal (a nebo doporučoval jejich používání), když jsem se dostával do nepříliš srozumitelných situací. Do situací, kdy jsem například nevěděl hned, jak se mám rozhodnout, a to opravdu ve všemožných souvislostech. Uvědomil jsem si dnes ráno, že vlastně mám takovou radu, jak konkrétně si pomoct – a vznikla tak Myšlenka dne „Technika, jak si usnadnit rozhodování„.

„Každé lidské rozhodnutí je součtem vážených průměrů metafyzických faktorů a fyzických determinantů“.

To znamená, že každé rozhodnutí je kombinací vlivů v nás samotných – hodnot, zkušeností, ale i dispozic – někdy se rozhodujeme daným způsobem, aniž bychom doopravdy věděli proč. A nemyslím tím jen emoce. Někde jsem nedávno četl, že 80% rozhodnutí je ve skutečnosti emocionálních a jen 20% racionálních. Naše rozhodnutí ale může být podvědomé nebo například může vycházet z bloku, o kterém prozatím nevíme. Tahle technika vám může velmi pomoct porozumět sobě samému. Dát vám východisko nebo vás i upozornit na potenciální bloky. Ať tak či onak, nějaké důvody vás vedou k jedné možnosti, jiné důvody zase mluví pro druhou možnost. Začít můžeme s otázkami typu ano/ne.

Potřebujete papír a tužku. Propiska poslouží stejně dobře 🙂

Rozdělte si papír na poloviny. Jednu stranu papíru nadepište „PRO“, druhou stranu papíru pak nadepište „PROTI“.
Buďte k sobě upřímní. Uklidněte se, soustřeďte se. Vnímejte všechno, co vás v daný moment napadne a řaďte tyhle pojmy podle nadpisů na stránce. Něco pro, něco proti.

Můžou nastat dva scénáře:

  1. Na jedné straně je výrazně více důvodů, než na druhé. Pak možná stačilo si uvědomit, které rozhodnutí je pro danou chvíli lepší.
  2. Na obou stranách je zhruba stejně důvodů.

Pokud nastane druhá možnost, nechte si čas, může to trvat i několik dnů nebo déle, a podívejte se na svůj seznam. Uvědomíte si, že něco je pro vás důležitější a něco méně důležité. Začněte těmi nejméně důležitými věcmi: Škrtejte ty důvody vždy jeden a jeden zároveň na obou stranách od těch nejméně důležitých. Nejméně důležitý na jedné straně a nejméně důležitý na druhé straně. Je to jako krácení zlomků ve škole. Tímhle způsobem docílíte toho, že vám zůstanou pouze dvě priority. Ta nejdůležitější pro a ta nejdůležitější proti.

To je váš opravdový konflikt. Jedna z těch dvou je pro vás vždy důležitější a tedy se v jádru chcete rozhodnout pro ni. 🙂

Pozor: Tahle technika usnadňuje rozhodování. Negarantuje výsledek. Platí, že ať se rozhodneme jakkoliv, budoucnost ukáže, co všechno jsme se měli naučit.