Upřímnost v životě je nejkratší cestou

Jediný udržitelný způsob, jak jednat s dalšími lidmi, je jednat s nimi v pravdě a upřímnosti

Když totiž lidem kolem sebe neříkáme to, co si doopravdy myslíme, způsobujeme, že jednají podle něčeho, co nejsme my, ale obraz našeho bloku (blok je důvodem, proč zapíráme vlastní emoci/myšlenku) – pročež oni reagují způsobem, kterým ve skutečnosti nechceme – a což nás zpětně frustruje.

Tehdy jsme přímými původci vlastní frustrace z nedorozumění, které mezi námi v takovém případě vzniká.